Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012


Ε Ξ Ο Χ Ι Κ Η  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α  Σ Τ Α  Σ Τ Υ Ρ Α
R E S I D E N C E  I N  S T I R A


Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Προσθήκη Σοφίτας και Στέγης
προέκταση της κατοικίας καθ' ύψος, με 3 νέα υπνοδωμάτια μπάνιο και καθιστικό, αντικατάσταση στέγης, προσθήκη εσωτερικής σκάλας και τζακιού στο ισόγειο. 

Τόπος:        Στύρα, Ευβοίας / Stira, Evia 
Χρόνος:       Νοέμβριος 2007 / November 2007

Κάτοψη Ισογείου
Ground floor Layout plan

Κάτοψη νέου ορόφου
First floor layout plan

Κάτοψη στέγης
Roof plan
ΌψηElevation

 
Τομή
Section 

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο   Σ Τ Η Ν   Α Θ Η Ν Α
P R E S S E S  I N  A T H E N S


Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Επανάχρησης Χώρου
μετατροπή παλιού εστιατορίου σε τυπογραφείο, χώρος έκθεσης, εργαστήριο, γραφεία, υπόγεια αποθήκη, εξωτερικό καθιστικό, παρασκευαστήριο και wc.

Τόπος:        Αθήνα, Αττική / Athens, Attica
Χρόνος:       Ιανουάριος 2008 / January 2008

Χώρος εργαστηρίουWorkshopΧώρος γραφείωνOfficeΤρίτη 13 Μαρτίου 2012


Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α   Σ Τ Α   Σ Π Α Τ Α
F A M I L Y  H O U S E  I N  S P A T A

Τόπος:        Σπάτα, Αττική / Spata Attica
Χρόνος:       Απρίλιος 2011 / April 2011
Ε οικοπέδου:  2.500τ.μ.
Ε κατοικίας:  250τ.μ.
Βασικά υλικά: μπετόν, γυαλί, μέταλλο, ξύλο
Πρώτες ιδέες
Initial idea


                                     
Τρισδιάστατες απεικονίσεις
3d presentation


Όψεις
Elevations          


Υπόγειο / Basement           Ισόγειο / Ground Floor


'Α όροφος / First Floor       Στέγη / Roof

Κατόψεις
Layout Plans 

Κυριακή 11 Μαρτίου 2012

Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α   Σ Τ Η Ν   Α Ρ Τ Ε Μ Ι Δ Α
F A M I L Y  H O U S E  I N  A R T E M I D A

Τόπος:        Αρτέμιδα, Αττική / Artemida, Attica
Χρόνος:       Ιανουάριος 2010 / January 2010
Ε οικοπέδου:  200τ.μ.
Ε κατοικίας:  80τ.μ. (συν 40τ.μ. υπόγειο)
Βασικά υλικά: εμφανές μπετόν, μέταλλο και ξύλο.


Τρισδιάστατη απεικόνιση
3d presentationΚάτοψη ισογείου                             Κάτοψη ορόφου
Ground Floor Layout plan                    A' Floor Layout plan

Όψεις
Elevations

Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

5ος Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥΧρόνος: Δεκέμβριος 2009
Τίτλος: Κινητή / Περιστρεφόμενη Αρχειοθήκη 
Υλικά:  ξύλο, μέταλλο και plexiglass.Διοργάνωση διαγωνισμού: ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ http://www.dromeas.gr