Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α Σ
K I T C H E N  D E S I G N 

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κουζίνας
Μελέτη χώρου κουζίνας. Διάταξη ερμαριών, ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό πλάνο. Επιλογή μηχανισμών και υλικών. Πορτάκια από γυαλιστερή λάκα, εσωτερικό από μελαμίνη λευκή, μπάζα inox, πάγκος βακελίτης, καθρέφτης πάγκου γρανιτοπλακάκια. Σε υπάρχον χώρο κατοικίας, μετακίνηση παροχών και προσαρμογή ανοιγμάτων με σκοπό τη μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου και τη λειτουργικότητα ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. 

Τόπος:        Πεντέλη, Αττικής / Penteli, Attica
Χρόνος:       Σεπτέμβριος 2009 / September 2009
Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ Ρ Ο  Α Υ Τ O Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν
C A R  S H E L T E R

Αρχιτεκτονική Μελέτη Στεγάστρου
Μελέτη στεγάστρου σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων κτιρίου γραφείων στο Χαλάνδρι. Προσαρμογή στο τραπέζιο σχήμα του χώρου με διαδοχικές υποχωρήσεις του σκελετού. Μελέτη αποχέτευσης όμβριων υδάτων μέσα από σύστημα υδρορροών ενσωματωμένων στα μεταλλικά δομικά στοιχεία.  

Τόπος:        Χαλάνδρι, Αττικής / Chalandri, Attica
Χρόνος:       Σεπτέμβριος 2011 / September 2011
Υλικά:        Μέταλλο, plexiglass / Metal, plexiglass


Τρισδιάστατες απεικονίσεις
3d presentation