Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013


Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α  Σ Τ Η Ν  Α Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
A P A R T M E N T  I N  A G I A  P A R A S K E V I


Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Ανακαίνιση Κατοικίας
Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος, νέα διαρρύθμιση κουζίνας, καθιστικού, μπάνιου wc και υπνοδωματίων, νέοι χώροι αποθήκευσης, μελέτη φωτισμού, έρευνα αγοράς και επίβλεψη κατασκευής.  

Τόπος:        Αγία Παρασκευή, Αττικής / Agia Paraskevi, Attica 
Χρόνος:       Ιούλιος 2013 / July 2013


             Κάτοψη διαμερίσματος


              Κουζίνα             Ντουλάπα - Βιβλιοθήκη Διαδρόμου

              
              Λουτρό

               
             WC