Δευτέρα 7 Μαΐου 2012


Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α  Σ Τ Η  Χ Α Λ Κ Ι Δ Α
R E S I D E N C E  I N  C H A L K I D A


Αρχιτεκτονική Μελέτη Κατοικίας
Μελέτη κατοικίας, που εκτείνεται σε 3 επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, α' όροφος). Εσωτερική διαμόρφωση κατόψεων και εξωτερικών όψεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και πρόσβασης σε ιδιωτική παραλία. Φωτιστική μελέτη και έρευνα αγοράς.  

Τόπος:        Χαλκίδα, Εύβοιας / Chalkida, Evia
Χρόνος:       Ιανουάριος 2011 / January 2011







Τρισδιάστατες απεικονίσεις - Εξωτερική άποψη κτιρίου
3d presentation - Outdoor view

Κάτοψη Α' ορόφου
A' floor layout plan
 Κάτοψη Ισογείου 
Groundfloor layout plan
Κάτοψη Υπογείου
Basement layout plan