Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α  Σ Ε  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Χ Ω Ρ Ο 
K I T C H E N  I N  O F F I C E  S P A C E Ανακαίνιση κουζίνας σε χώρο γραφείων. Σχεδιασμός χώρου και επίπλων κουζίνας, με σκοπό την εκμετάλλευση όλων των χώρων για αποθήκευση και σωστή οργάνωση σκευών και αγαθών. Σχεδιασμός και ειδική κατασκευή κρυφού συρόμενου κάδου, πάγκου αποθήκευσης φιαλών νερού και μελέτη φωτισμού. Κατασκευή και παράδοση σε 24 ώρες. 

Τόπος:        Αθήνα, Αττικής / Athens, Attica 
Χρόνος:       Οκτώβριος 2016 / October 2016Αρχική εικόνα κουζίνας


Τελικό αποτέλεσμα

Ειδική κατασκευή συρόμενου κάδου