Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  Β Ρ Ε Φ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Π Λ Ω Ν  &  Ε Ι Δ Ω Ν

" t h e  b a b y  c i t y "

B A B Y  S T O R E  


Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Χώρου
μελέτη διαρρύθμισης χώρου (υπόγειο-ισόγειο-όροφος), σχεδιασμός ανεξάρτητων δωματίων για προσομοίωση βρεφικών υπνοδωματίων, σχεδιασμός ειδικών επίτοιχων και κινητών κατασκευών για προβολή προϊόντων, σχεδιασμός επίπλων, χώρου γραφείων και βοηθητικών χώρων.

Τόπος:           Περιστέρι, Αττική / Peristeri, Attica
Χρόνος:          Ιούλιος 2014 / July 2014
Ε καταστήματος:  1.200τ.μ.

Επίπεδο  0 / Level  0
  


Επίπεδο +1 / Level +1


Επίπεδο -1 / Level -1....the baby city.....
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 100