Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012


Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ  Π Ο Λ Υ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α Σ Σ Τ Α  Σ Π Α Τ Α 
E N T R A N C E  O F  B L O C K  A P A R T M E N T  I N  S P A T A


Αρχιτεκτονική Μελέτη Εισόδου Πολυκατοικίας
Μελέτη εισόδου στον κοινόχρηστο κήπο της πολυκατοικίας, του στεγασμένου χώρου εισόδου καθώς και μελέτη lobby πολυκατοικίας. Εσωτερική διαμόρφωση όψεων και κατόψεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυκατοικίας. Φωτιστική μελέτη. Έρευνα αγοράς και Πρόταση υλικών.  

Τόπος:        Σπάτα, Αττικής / Spata, Attica
Χρόνος:       Μάρτιος 2009  /  March 2009


Είσοδος στον κήπο / Garden Entrance

Είσοδος στον κήπο / Garden Entrance

Lobby πολυκατοικίας / Lobby of block Apartment