Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α  Σ Τ Η  Β Ο Υ Λ Α 
ΜΕΡΟΣ 1ο
R E S I D E N C E  I N  V O U L A
PART 1st


Ανακαίνιση κατοικίας. Σχεδιασμός στον Α' όροφο μονακατοικίας, ενός Υπνοδωματίου και ενός Παιδικού Υπνοδωματίου με ανεξάρτητο μπάνιο το κάθε ένα. Σχεδιασμός νέας σκάλας, επίπλων, αρχιτεκτονική μελέτη φωτισμού. Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη. Σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Ανδρέα Κυράνη. www.kyranis.gr

Τόπος:        Βούλα, Αττικής / Voula, Attica 
Χρόνος:       Ιούνιος 2016 / June 2016