Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013


Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α  Σ Τ Η  Β Ο Υ Λ Α
R E S I D E N C E  I N  V O U L A

Κομμάτια από το λεύκωμα παρουσίασης της αρχιτεκτονικής μελέτης της κατοικίας.
Σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα του έργου κ. Δημήτρη Βαράγκη.  

Τόπος:        Βούλα, Αττικής / Voula, Attica 
Χρόνος:       Ιούνιος 2011 / June 2011Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013


Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α  Σ Τ Η Ν  Α Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
A P A R T M E N T  I N  A G I A  P A R A S K E V I


Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Ανακαίνιση Κατοικίας
Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος, νέα διαρρύθμιση κουζίνας, καθιστικού, μπάνιου wc και υπνοδωματίων, νέοι χώροι αποθήκευσης, μελέτη φωτισμού, έρευνα αγοράς και επίβλεψη κατασκευής.  

Τόπος:        Αγία Παρασκευή, Αττικής / Agia Paraskevi, Attica 
Χρόνος:       Ιούλιος 2013 / July 2013


             Κάτοψη διαμερίσματος


              Κουζίνα             Ντουλάπα - Βιβλιοθήκη Διαδρόμου

              
              Λουτρό

               
             WC


Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  Β Ρ Ε Φ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Π Λ Ω Ν  &  Ε Ι Δ Ω Ν

" n e w  b a b y  c i t y "

B A B Y  S T O R E  


Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Χώρου
μελέτη διαρρύθμισης χώρου (υπόγειο-ισόγειο-πατάρι), σχεδιασμός ανεξάρτητων δωματίων για προσομοίωση βρεφικών υπνοδωματίων, σχεδιασμός ειδικών επίτοιχων και κινητών κατασκευών για προβολή προϊόντων, σχεδιασμός επίπλων, χώρου γραφείων και βοηθητικών χώρων.

Τόπος:           Μαρούσι, Αττική / Marousi, Attica
Χρόνος:          Νοέμβριος 2012 / November 2012
Ε καταστήματος:  600τ.μ.